Sharia en Grondwet

Advocaat Famile Arslan (Z, 4 jan) stelt de sharia boven alles. Ze geeft de indruk de Grondwet te moeten respecteren. Haar stelling dat allochtonen met islamitische normen en waarden als een permanente factor beschouwd moet worden, is gevaarlijk polariserend, want rechtvaardigt voor nieuwe Nederlanders een permanente enclave waar hun normen en waarden voortleven op een wijze die werkelijke integratie verhindert. Laten we hopen dat deze Grondwet garandeert dat toekomstige politieke islamitische partijen verboden kunnen worden op grond van aantasting van ons democratisch rechtsbeginsel. Arslan is een duidelijk herkenbare opponente van de bedreigde Ayaan Hirsi Ali. ,,Mannen gaan, Allah blijft'', en o wee de man die een blik op haar werpt. Ik was bekend met het begrip katholieke en boedhistische non, maar niet met het verschijnsel islamitische non.

    • J. Pollemans