Schande verzekeraars!

Een schande dat de zorgverzekeraars de oplossing voor de wachtlijsten van de ziekenhuizen zoeken in het buitenland! Bontje van Zorgverzekeraars Nederland verwacht dat de wachtlijsten voor niet-spoedeisende operaties binnen vijf jaar verdwenen zijn door ruimere inzet van buitenlandse ziekenhuizen. Dat zegt hij in het artikel `Sta je op de wachtlijst? Eigen schuld!' (Z, 11 januari). Hij doelde met name op de ziekenhuizen in België en Duitsland.

Op deze manier gaan de zorgverzekeraars voorbij aan hun verantwoordelijkheid om voldoende gezondheidszorgcapaciteit te creëren binnen Nederland. We hebben in een M-bijlage van deze krant kunnen lezen dat België en Duitsland veel meer geld hebben geïnvesteerd in de gezondheidszorg dan in Nederland het geval was en is. De zorgverzekeraars doen in wezen hetzelfde als Philips die het productieproces verplaatst naar lagerelonenlanden. Kortom, op deze manier onttrekken de zorgverzekeraars arbeidsgelegenheid aan Nederland, dragen zij bij aan de financiering van buitenlandse ziekenhuizen, in plaats dat zij investeren in de Nederlandse gezondheidszorg.

Is het niet veel zinvoller om allereerst te onderzoeken welke capaciteit werkelijk nodig is in Nederland en scenario's te ontwikkelen hoe te komen tot een adequaat zorgaanbod? Op deze manier voorkomt men in de toekomst tweedeling in zorg, hoeft de patiënt voor normale ingrepen niet ver te reizen en kan het gehele zorgproces in hetzelfde ziekenhuis plaatsvinden.

    • J.P. de Graaf