Rotterdam pakt sector cultuur aan

Het Rotterdamse College van B en W wil de cultuursector drastisch reorganiseren. Dat heeft wethouder Stefan Hulman (VVD) vrijdag bekendgemaakt. Het definitieve plan wordt op 1 maart gepresenteerd.

In de nieuwe structuur worden besluiten over subsidies en beleid voortaan genomen door een externe Dienst Kunst en Cultuur. Voorts zal een groot aantal Rotterdamse kunstinstellingen, waaronder de Doelen, het Luxor Theater, de musea en de Rotterdamse Schouwburg, worden verzelfstandigd. De gebouwen blijven eigendom van de gemeente. De bibliotheken blijven een gemeentelijke dienst.

Het plan voor de reorganisatie is op verzoek van de gemeente opgesteld door GITP Organisatie Advies. Het college heeft het plan overgenomen. Op basis van interviews met betrokkenen concludeert GITP dat de Rotterdamse kunstsector te veel als ,,gesloten bastion'' opereert en dat er te weinig gelet wordt op ,,vraag en aanbod'', waardoor er maar een beperkt publiek bereikt wordt.

Ook is de sector bestuurlijk onhandig ingericht, aldus het rapport. Naast de afdeling Culturele Zaken voor de structurele subsidies, zijn er nu de Rotterdamse Kunst Stichting, Rotterdam Festivals en andere instellingen voor incidentele subsidies. Voortaan moeten alle subsidies worden verdeeld door één Dienst Kunst en Cultuur. Eindverantwoordelijk blijft de wethouder. Een nieuw op te richten onafhankelijke Raad voor de Kunst, bestaande uit ,,gezaghebbende personen uit meerdere disciplines en bevolkingsgroepen'', zal inhoudelijk adviseren over de cultuursubsidies. Nieuw is ook de invoering van een intendant, die met een eigen budget nieuwe plannen en samenwerkingsverbanden zal initiëren.

Desgevraagd ontkende de wethouder dat het hier een verkapte bezuinigingsoperatie betreft. ,,Er worden geen mensen ontslagen en het jaarlijkse budget van honderd miljoen euro blijft ongewijzigd.'' De afspraken uit het huidige Kunstenplan, dat nog twee jaar geldt, blijven staan. Wel moet de ,,effectiviteit- en efficiëntieslag'' leiden tot een groter en diverser cultureel aanbod. De reorganisatie moet op 1 maart beginnen en binnen twee jaar zijn afgerond.