Quango

Het is niet mijn hobby om te reageren op artikelen, maar nu doe ik het toch. Ondergetekende woont tegen het eigendom van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) aan. Een soort van quango, denk ik nu (Z, 4januari). Dit WML-eigendom, waar erg lekker, spotgoedkoop en zeer veilig drinkwater wordt opgepompt (80 meter diep, onder afsluitende kleilagen), wordt zonder de gebruikers te raadplegen of te informeren `verkocht' aan Rijkswaterstaat, want dan kan laatstgenoemde de A73 volgens het 120 km/uur-ontwerp aanleggen.

Ik voel me daardoor zeer zwaar benadeeld:

1. Als bewoner, want nu moet ik worden onteigend en ik ben als bioloog zeer gehecht aan de natuurwaarde van mijn woonomgeving: meer dan 80 vogelsoorten, ree, vos, das, bunzing, hermelijn, wezel, en nog veel meer fauna-elementen. Altijd gedacht dat pompstation en omgeving mijn groene verzekering was tegen allerlei onheil. Naïef?

2. Als burger en consument van het hier opgepompte drinkwater. Tot de dag van vandaag heeft niemand van WML de moeite genomen om het staken van de drinkwaterwinning aan de 20.000 gebruikers uit Tegelen en omgeving uit te leggen. We krijgen beslist duurder, minder lekker en zeker minder veilig drinkwater uit de Maas aangeleverd binnen drie jaar. Tevens is een strategische reserve aan drinkwater die nog vele decennia had kunnen bestaan om zeep geholpen. En dat alles kan gebeuren zonder enige controle van de burger/consument op dit beleid. Ik vind dit onbegrijpelijk.

    • C. van Eijk