Prosemiet en anti-joods

Elsbeth Etty windt zich op over de pijnlijke actie van Gretta Duisenberg (Z, 11 januari), die in elk geval aan het licht brengt dat kritiek op het optreden van Israël in Nederland even fel wordt aangevallen als in Duitsland (zie de affaire Mölleman).

Maar Etty hanteert wel de hemeltergende gelijkstelling van antisemitisme met anti-judaïsme, wat evidente onzin is, want je kunt heel goed prosemiet en, bij wijze van uitzondering op de regel, tegelijk anti-joods zijn, evenals op dezelfde wijze antisemiet en tegelijk projoods. Antsemitisme is racisme en anti-judaïsme niet noodzakelijk. Daarin ligt ook de verklaring voor Etty's gelijkstelling tegen beter weten in: als anti-judaïsme altijd ook racisme is, zijn de kansen voor juridische actie (en op schadeloostelling) groter. Het hemd is nader dan de rok.

    • Ben Hoffschulte Leuven