Poppetjes of inhoud

Informatie is een taak van de publieke omroep en de basis van een stevige democratie. Die uitspraak van Maarten Huygen hang ik ingelijst in mijn werkkamer, want het is een waarheid als een koe. Maar Huygen beweert ook dat de publieke omroep zich in de verkiezingscampagne vrijwel alleen richtte op de poppetjes en niet op de inhoud. Daarmee heeft zij volgens hem haar taak verwaarloosd en de verwarring bij de kiezer vergroot. Dat gaat in elk geval niet op voor de internetsite Nederland Kiest, één van de geslaagde samenwerkingsverbanden tussen publieke omroepen. Voor de goede orde, de site had weinig tot niets te maken met het gelijknamige televisieprogramma, maar werd onderhouden door een volledig zelfstandige redactie.

Door middel van die site zijn we er de afgelopen weken wel degelijk in geslaagd het publiek goed te informeren over de inhoud. Zo deelde de politicoloog Huib Pellikaan voor ons de partijen in op basis van een grondige vergelijking van hun bijgestelde verkiezingsprogramma's. Edwin van de Haar probeerde boven water te krijgen wat de politieke partijen willen met het veiligheidsbeleid en wat ze ervoor willen betalen – en kwam tot de nergens opgepikte conclusie dat ze daar gewoon niet helder over zijn. Een van onze redacteuren zette op een rij welke valkuilen er zijn bij de herberekening van de verkiezingsprogramma's en een ander ging met Willibrord van Beek en Ferd Crone na wat er nu precies waar was van Zalms beschuldiging dat Wouter Bos leugens verkocht; juist het verhaal dat Maarten Huygen in de campagne bij uitstek miste. De neiging om rond dit laatste thema een grondige analyse te maken hebben we met moeite kunnen onderdrukken.

Wegens onze beperkingen hebben we ons gehouden aan een voorzichtige aanpak. In feite hebben we onze site gemaakt met anderhalve man en een paardenkop. Een tweede handicap voor ons is dat we in de schaduw van de televisie, de kranten en de radio moeten opereren. Jan Marijnissen was de enige van de lijsttrekkers van de grote zes partijen die in de laatste anderhalve campagneweek nog tijd had voor een telefonisch vraaggesprek met ons. En ook door ons gewenste achtergrondartikelen bleven nogal eens uit. Zo hebben we een aantal economen gevraagd om een beschouwing te schrijven over de waarde van de CPB-doorrekening van het SP-programma, overigens ook een belangrijk punt dat de andere media hebben laten liggen. De economen vonden het een goed idee, één van hen zegde ook een artikel toe, maar het kwam er – ondanks herhaald aandringen – nooit van.

Het is misschien een kwestie van tijd en gewenning voordat iedereen inziet dat journalistieke informatievoorziening via het medium internet serieus genomen kan worden, en dan niet alleen in heftige campagnetijden. Zeker nu het publiek er blijkbaar in begint te geloven. Het dagelijkse aantal bezoekers van Nederland Kiest liep gedurende de campagne gestaag op en bereikte op de verkiezingsdag een record van 200.000. Toch aanzienlijk meer dan het aantal lezers van een serieuze krant als Trouw.

    • Gio Lippens
    • Nos Online