Minister wil verbod op radarverklikker

Minister De Boer (Verkeer) wil radarverklikkers verbieden. Zulke apparaten waarschuwen automobilisten voor de radarsignalen van snelheidscontroles, opdat ze tijdig kunnen afremmen. De Boer mikt erop dat een verbod in oktober van kracht wordt.

De demissionaire bewindsman wil hiertoe het voertuigreglement wijzigen. Hierin staat precies omschreven wat er op en aan een auto mag zitten. Naast het bezit wil de minister de verkoop van de detectoren verbieden, bevestigde een woordvoerder van het ministerie gisteren.

Al jaren hebben achtereenvolgende ministers van Verkeer en Justitie gewerkt aan een verbod op apparaten die automobilisten waarschuwen voor snelheidscontroles. Tegenstanders van zo'n verbod wezen op een artikel uit het Europees verdrag inzake de rechten van de mens, waarin staat dat iedereen het recht heeft radiosignalen op te vangen. Dat is exact wat een detector doet. Desalniettemin zijn de detectoren in enkele Europese landen (België, Frankrijk en Zwitserland) al geruime tijd verboden.

Zogenoemde lasershields vallen niet onder het verbod. Deze apparaten zijn gericht tegen een andere techniek van snelheidscontroles: laserstralen. De lasershields omringen de auto met een waas van infrarode straling, waardoor de politie met zijn lasers niet kan vaststellen hoe hard iemand rijdt. De rechter in Middelburg heeft in 2000 het gebruik van lasershields verboden, omdat daarmee de opsporing van strafbare feiten wordt belemmerd. Dat mag niet. Maar de rechtbank in Leeuwarden vond vorig jaar het beboeten van lasershieldgebruikers niet passend, omdat duidelijke regelgeving ontbrak. Het bezit van de kastjes is sowieso niet strafbaar. Volgens het ministerie is het juridisch echter niet haalbaar lasershields onder hetzelfde verbod te brengen als radardetectoren.