Medische puinhopen

Twee jaar geleden werd ik door tussenkomst van mijn ziektekostenverzekering in een privé-kliniek in Rozendaal aan een hernia geopereerd. Binnen twee weken was ik geholpen! Tijdens mijn eerste consult heb ik gevraagd naar eventuele risico's. Deze waren er volgens de orthopeed niet. Ik citeer: ik liep meer risico's bij het verlaten van de kliniek als ik over een stoepje zou struikelen.

Nu, twee jaar later, moet ik opnieuw geopereerd worden. Twee jaar, waarin de pijn steeds meer toeneemt en ik nauwelijks nog functioneer. De chirurg, naar wie mijn neuroloog mij verwees in het eigen ziekenhuis, is razend dat hij de puinhopen van collegae in de privé-klinieken op moet ruimen. Misschien ook wel terecht, hoe vervelend ook voor mij. De privé-kliniek heeft noch de kennis, noch de accommodatie om mij te helpen. De orthopeed geeft toe dat hij destijds te optimistisch is geweest. Inmiddels is in Kliniek Klein Rosendael voor de patiënten schriftelijke informatie aanwezig over verloop en risico's verbonden aan de operatie. Zijn raad aan mij: probeer het eens in München.

Destijds was ik gelukkig met de oplossing die CZ mij bood, nu denk ik: was ik maar nooit aan dat avontuur begonnen, want voor mij was het een avontuur met slechte afloop.

    • Els van Baal