Lou Reed

Terwijl menig literator nog altijd zijn neus ophaalt voor het werk van Edgar Allan Poe, is er in de film en muziekwereld een immense eerbied voor zijn verhalen en poëzie. In 1997 verscheen er uit die hoek al Closed On Account Of Rabies, een cd met voordrachten waarop Poe's werk met wisselend succes vertolkt werd. Nu heeft Lou Reed het op zich genomen de auteur opnieuw onder de aandacht te brengen, met een beroep op de relevantie van dat schizofrene werk voor deze nieuwe eeuw. Vrij naar de voorstelling POEtry, van Robert Wilson en Reed, is hier The Raven, een conceptalbum waarop Reed met behulp van acteurs, voordrachtkunstenaars en muzikanten Poe's werk vormgeeft. En hij doet dat fenomenaal. Vooral de keuze van Willem Dafoe als lezer van Poe's meest duistere fictie blijkt de juiste. De rock & roll die Reed tussen de voordrachten door ten beste geeft, en waarin hij zijn liefde voor de schrijver bezingt en zijn geestverwantschap verklaart, behoort bovendien tot zijn betere werk van de laatste jaren. Natuurlijk mist iedere Poe-aanhanger wel iets. Los daarvan: een waarlijk overtuigende ode die iedere luisteraar gebiedt het werk van Poe weer eens ter hand te nemen.

Lou Reed, The Raven; Warner

    • Nanne Tepper