Krimp economie in Portugal

De Portugese economie zit in het slop. Het bruto binnenlands product kromp het afgelopen kwartaal 0,5 procent ten opzichte van de vergelijkbare periode een jaar eerder en met 2,5 procent als het totaal aan goederen en diensten wordt vergeleken met het voorafgaande kwartaal. Hoofdreden van de economische krimp is een neergang in de investeringen. Die liepen met ruim 7 procent terug.