Kretologie

Het artikel van Maarten Huygen `Erger dan Amerika' over de rol van de media in de verkiezingscampagne (Z, 25 januari) is mij uit het hart gegrepen. De journalistiek zou veel meer moeten informeren. Helaas op tv, maar ook op radio en krant te veel aandacht voor vorm en kretologie. Ga dus door met informeren!