Kosten adoptie fors omhoog

Het adopteren van een kind is vanaf vandaag aanmerkelijk duurder. De Vereniging Wereldkinderen in Den Haag, de grootste instelling voor adoptiebemiddeling in Nederland, verhoogt de tarieven met ruim 20 procent. Bovendien zijn de kosten nu afhankelijk van het land van herkomst van het adoptiekind.

Wereldkinderen verhoogt de ouderbijdragen omdat het aantal `beschikbare' adoptiekinderen terugloopt. Daardoor worden de kosten die de organisatie in het buitenland maakt, onder meer voor opvang van kinderen, medische zorg en proceskosten, omgeslagen over minder adoptieouders. In 2003 komen er naar verwachting nog maar 495 adoptiekinderen naar Nederland. Wereldkinderen kan de gestegen kosten niet zelf dragen, omdat de vereniging met een financieel tekort kampt. Het boekjaar 2001 werd afgesloten met een tekort van 549.000 euro.

De afgelopen dertig jaar was de ouderbijdrage voor alle adoptieouders gelijk. Met ingang van vandaag wordt dit `systeem van solidariteit' opgeheven. De bijdragen voor een kind uit Colombia worden hierdoor aanzienlijk hoger (13.734 euro) dan die voor een kind uit Thailand (7.994 euro).

De consequentie van de nieuwe tarieven is dat Wereldkinderen te maken krijgt met het verschijnsel `goedkope' en `dure' landen. De organisatie is dat juist altijd tegengegaan, om iedere zweem van kinderhandel te voorkomen.

Op dit moment zijn 1.200 mensen bezig met een adoptieprocedure via Wereldkinderen. Aanstaande adoptieouders die al een bemiddelingsovereenkomst hebben getekend, vallen niet onder het nieuwe systeem. Zij betalen een uniform tarief van 11.245 euro. Dit bedrag geldt voor ouders die het kind zelf ophalen.

In Nederland wonen volgens de Stichting Adoptievoorzieningen ongeveer 30.000 geadopteerde kinderen uit het buitenland. De grootste groepen komen uit Korea en Colombia; India zorgt voor de grootste groei. Pas in de jaren '70 kwam de vraag naar kinderen uit het buitenland op gang. Daarvoor werden vooral kinderen uit Nederland geadopteerd.

ADOPTIE: pagina 7

    • Margot Poll