Kiezer wil geen info

Ik voeg een vraag toe aan de scherpe analyse van Maarten Huygen: heeft de gemiddelde kiezer überhaupt wel belangstelling voor programma-inhoud? Dat zijn er, denk ik, maar enkele duizenden. En een opmerking: ik denk dat Maurice de Hond willens en wetens zijn steekproeven zó gekozen heeft dat er een groei voor de PvdA uitkwam (dat is niet zo moeilijk). Als je dat handig speelt, krijg je daarna het `ik-stem-op-de winner-effect'. Ik ben wel blij met dit geluid.

    • Cees Barnasconi