Kiezen van OR overal tegelijk

Het kabinet wil dat de verkiezingen voor ondernemingsraden bij alle bedrijven in Nederland gelijktijdig plaatsvinden, op dezelfde dag of in dezelfde week. Vakbonden, werkgeversorganisaties en overheid kunnen dan gerichter voorlichting geven over het belang van medezeggenschap in het bedrijf.

Dit blijkt uit een evaluatie van de Wet op de ondernemingsraden 1998-2002, waarmee de ministerraad gisteren op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken akkoord is gegaan.

De vakcentrales FNV en CNV zijn aangenaam verrast door het idee voor de landelijke verkiezingsdag of -week voor de ondernemingsraad (OR). ,,Op die manier komt er meer aandacht voor de ondernemingsraad'', verwacht vice-voorzitter K. Roozemond van de FNV. ,,Het mag echter geen landelijke strijd tussen de vakbonden worden, waarbij de bedrijfsonderwerpen ondersneeuwen. Beter zou het zijn als de verkiezingen plaatsvinden per sector, bijvoorbeeld gevangenissen of chemie.''

Het CNV verwacht dat België als voorbeeld kan dienen. Daar zijn elke vier jaar `sociale verkiezingen'. ,,De vakbonden voeren daar echt campagne voor hun verschillende ideeën en de betrokkenheid is groot'', aldus een woordvoerster.

De werkgeversorganisatie MKB-Nederland vindt het kabinetsplan voor een nationale OR-verkiezing ,,helemaal niks''. De overheid zou zich niet moeten bemoeien met de verkiezingen binnen bedrijven. Dat kan beter overgelaten worden aan de OR en het bedrijf zelf, vindt de MKB.