Het Maasmoeras

Zijn verslag lijkt een zee van ellende, zegt Paul van den Berg, maar het is een gecomprimeerde samenvatting van wat hij zeven jaar lang als bewoner van Kralingen-West meemaakte. Hij werkt als kunstenaar vanuit huis, ziet buiten dingen gebeuren en is dan een Rotterdammer die eropaf gaat, jongens erop aanspreekt als ze een fiets kapotschoppen. Van de door hem ondervraagde buurtbewoners had 90 procent soortgelijke ervaringen, maar die deden nooit aangifte.

Omdat Paul van den Berg weigert te verhuizen (,,Ik vind Rotterdam een fantastische stad en ben vastbesloten om hier een betere buurt van te maken'') stopte hij in mei zijn zwartboek in de bus bij de burgemeester, de politie, de deelraad Kralingen-Crooswijk en de officier van justitie. De deelraad heeft Paul van den Berg betrokken bij het buurtoverleg, nadat ze zijn zwartboek hadden gelezen.

Van den Berg: ,,Ik neem nu deel aan het jeugdoverlastoverleg. De struiken op het plantsoen zijn gerooid en de bankjes zijn verplaatst. Dat is er gebeurd sinds mei vorig jaar. Het gaat krankzinnig langzaam allemaal. Echt om gek van te worden. Het is het Maasmoeras. Alerte burgers krijgen te horen: het heeft onze aandacht, we zullen uw klacht opnemen in de veiligheidsindex.''

Deelraadvoorzitter Gerard Schuiling (PvdA) reageert: ,,Maar ik heb Van den Berg ook verteld dat we een wijkveiligheidsactieprogramma maken voor die hele buurt, dat pas begin 2003 op de rol staat. Ook ontwikkelen wij een wijkvisie met een tijdshorizon van vijftien jaar. Maar als er zaken zijn die we snel moeten aanpakken, dan moeten we dat gewoon doen. Ik begrijp wel dat hij het allemaal te traag vindt gaan. Maar ik vind dat wij Paul van den Berg al heel aardig bediend hebben. Wij hebben te maken met veiligheidsactieprogramma's voor acht wijken, die dit jaar allemaal afgerond moeten worden. Die problemen spelen overal.''

De struiken zijn gerooid en de bankjes verplaatst. Is dat niet wat schraal?

,,Die buurt is maar een klein onderdeel. Maar we doen meer. Er zijn ook gesprekken met jongeren vanuit het opbouwwerk. We hebben een Marokkaans buurtvaderproject.

,,We hebben de politie gevraagd om de echte overlastgevers in beeld te brengen en te zorgen dat die van straat verdwijnen. Dat is een proces dat je niet in een paar maanden van de grond tilt. Dat moet je zorgvuldig doen, dossiers aanleggen. Je moet plannen maken die ook echt uitgevoerd kunnen worden. Er is op dit moment geen sprake meer van geweldige overlast. Dus die maatregelen hebben al geholpen.''

Een politiewoordvoerder laat weten dat een wijkagent de aangiftes heeft onderzocht die betrekking hebben op de vechtpartij (die zaak is afgehandeld) en de vernielingen aan de auto's van Paul van den Berg. ,,Wij hebben te maken met feiten. Wij kunnen niets met gevoelens en veronderstellingen. Er bleek geen redelijk vermoeden van schuld te bestaan, dus we hadden ook geen verdachte. Dat is natuurlijk moeilijk te verteren voor de benadeelde, als hij ervan overtuigd blijft dat de overburen het hebben gedaan.''

En de burgemeester? Die kaartte de kwestie aan in het driehoeksoverleg met de politiecommissaris en de hoofdofficier van justitie, nadat hem ter ore was gekomen dat Van den Berg zijn dossier naar deze krant had gestuurd. Zijn woordvoerder schrijft dat de burgemeester de politie heeft gevraagd om op de door Van den Berg vermelde feiten te reageren, en er wordt nagegaan welke `concrete acties' de deelraad heeft ondernomen. ,,Voorts zal er contact met de heer Van den Berg worden opgenomen om naar aanleiding van zijn dossier een gesprek aan te gaan met de burgemeester.''

    • Paul Andersson Toussaint