Gouwe handjes

Rondom John Kraaijkamp geschreven komedie van Haye van der Heyden over een weduwnaar die zijn vrouw op haar sterfbed heeft beloofd nieuw geluk te zoeken.

,,Het stuk is opgebouwd uit korte, doorgaans doeltreffende scènetjes [...] Een nadeel is dat de intrige er een beetje door verbrokkelt. [...] Daar lijkt zelfs John Kraaijkamp niet altijd raad mee te weten. Beheerst en met een minieme mimiek maakt hij mooi aannemelijk welke gemoedstoestanden die man allengs ondergaat [...] Er zijn heel wat bijzondere momenten, en toch zou ik enthousiaster willen zijn dan ik ben.''

Henk van Gelder, 31 januari 2003

Tournee t/m 1/6. Inl. (0900) 3005000 of www.musi cals.nl