`Echte onderhandelingen' beginnen volgende week

CDA en PvdA gaan volgende week onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet. Na verkennende gesprekken met PvdA-leider Bos heeft CDA-leider Balkenende deze week ,,voldoende vertrouwen'' gekregen dat er ,,geen onoverkomelijke'' meningsverschillen tussen beide partijen zijn.

Balkenende zei dat gisteren na het derde gesprek in een week met Bos onder leiding van informateur Donner, die de coalitiemogelijkheden verkent.

Het CDA heeft toegegeven aan de wens van de PvdA te onderhandelen onder leiding van twee informateurs, een uit het CDA en een uit de PvdA. Balkenende herhaalde gisteren dat hij de voorkeur gaf aan één informateur, maar het CDA heeft daarvan ,,geen breekpunt'' willen maken, zo zei hij.

Bos noemde zichzelf gisteren ,,een tevreden man''. Met name het CDA had aangedrongen op de verkennende gesprekken, vanwege grote programmatische verschillen met de PvdA.

Bos had dinsdag, na het eerste verkennende gesprek al gezegd klaar te zijn voor de onderhandelingsfase.

Naar verwachting zal informateur Donner maandag aan de koningin rapporteren dat samenwerking tussen CDA en PvdA mogelijk lijkt. Een dag later kunnen CDA en PvdA dan beginnen aan onderhandelingen over een regeerprogram. Maandag komen zij nog een keer bijeen met Donner om de agenda vast te stellen van de eerste onderhandelingen. Dit weekeinde schrijft Donner een verslag.

Een groot verschil van mening hebben CDA en PvdA over het financiële beleid.

Balkenende onderstreepte gisteren dat het CDA vasthoudt aan het streven naar een begrotingsevenwicht in 2007, overeenkomstig Europese afspraken. Daarvoor zijn volgens nieuwe cijfers van een groep hoge ambtenaren 14,5 miljard euro aan bezuinigingen nodig. Balkenende kreeg daarover niet de gewenste toezegging van de PvdA. Bos meldde alleen dat de PvdA zich wil houden aan internationale afspraken, die hij overigens ruimer interpreteert dan het CDA.

Naar verwachting wordt demissionair minister van Justitie Donner herbenoemd als informateur voor de volgende fase.

Hij was eerder informateur van het eerste kabinet Balkenende. Ex-Kamerlid F. Leijnse, voorzitter van de HBO-raad en Kroonlid van de SER, is volgens bronnen in Den Haag de waarschijnlijke informateur van PvdA-zijde.