DUUR GELUK

Wie is ongelukkiger, iemand die weduwe is geworden of iemand die zijn baan verloren heeft? Andrew Clark van het Franse DELTA-instituut voor economie en Andrew Oswald van de universiteit van Warwick weten het antwoord. Het ongeluk van de weduwe heeft een maandelijkse tegenwaarde van 14.000 Britse ponden en het ongeluk door werkloosheid is zelfs 23.000 pond waard. Flinke bedragen, zeker bij een gemiddeld maandloon van 2000 pond.

Oswald en Clark analyseerden een grote survey onder de Britse bevolking waarin gevraagd werd naar de effecten op geluksgevoel van allerlei gebeurtenissen en factoren. Vervolgens drukten ze het effect van iedere (on)geluksfactor uit in het inkomen dat dit effect zou kunnen compenseren (A simple statistical method for measuring how life events affect happines, in International Journal of Epidemiology, dec 2002, p.1139-1144). En zo blijkt het positieve gelukseffect van een huwelijk even groot te zijn als een extra inkomen van 6.000 pond per maand. En een teruggang van een uitstekende gezondheid naar een redelijke zou zelfs een compensatie van 41.000 pond vragen.

De Nederlandse geluksonderzoeker Ruut Veenhoven gooit in een commentaar in hetzelfde tijdschrift veel koud water over deze eenvoudige geluksmaat `al heeft het misschien wel nut als de kosten van een klaar-over moeten worden afgewogen tegen het leed van de overreden kinderen'.

Ten eerste is in een rijk land als het Verenigd Koninkrijk het gelukseffect van extra geld vrij klein vandaar de hoge bedragen. Ook is de gelukswaarde van het geld per subcultuur verschillend, hetgeen leidt tot de paradox dat een bedrijfskundestudent (die veel waarde hecht aan geld) een aanzienlijk lagere compensatie zou krijgen voor ongeluk dan een hippie. En belangrijker: in de maat wordt geen rekening gehouden met de geleidelijke veranderingen in de geluksbeleving: bij echte compensatie zou het bedrag langzaam lager moeten worden. Er zijn nog meer complicerende factoren, het gelukseffect van een huwelijk is bijvoorbeeld des te waardevoller omdat een huwelijk ook leidt tot een langer leven: langer genieten van meer geluk dus.

Blijft de vraag of het niet ook mogelijk is om geluk uit te drukken in een extra hoeveelheid huwelijken die je moet aangaan om een bepaald gelukseffect te bereiken.

    • Hendrik Spiering