De week

ER IS IETS verrot in de verzorgingsstaat.

Terwijl CDA en PvdA elkaar bestrijden over de ideale gezondheidszorg, die in haar huidige vorm wegens de vergrijzing én de verkleuring van Nederland financieel uit de hand dreigt te lopen, blijkt een zware kostenpost zomaar over het hoofd te zijn gezien. Er wordt in de zorg gefraudeerd dat het een aard heeft.

Voor honderden miljoenen euro's worden de zorgverzekeraars opgelicht. Paramedici zijn de grootste oplichters, gevolgd door apothekers, en patiënten weten er ook raad mee.

HET CPB PLEIT voor concurrentie in de zorg om de snel stijgende kosten te drukken, een toezichthouder in de vorm van een stevig opgetuigde inspectie, en een reeks kwaliteitseisen van overheidswege. Dat laatste klinkt als een motie van wantrouwen en dat is het ook. Het vormt het bewijs dat sommigen maar niet willen snappen wat concurrentie inhoudt. Voorlopig moet het Centraal Planbureau maar zo blijven heten.

BIJNA DE HELFT van de directeuren van protestants-christelijke basisscholen is onbekwaam. Zij hebben geen verstand van begroten en al evenmin van onderwijs.

Het door het Christelijk Democratisch Appel bewierookte `middenveld' als toonbeeld van `gespreide verantwoordelijkheid' vertoont rot.

Zou een krachtige toezichthouder in plaats van de huidige schoolinspectie misschien helpen? En hoe zou 't elders op dat middenveld zijn? Of moet Nederland misschien aan het CDA kwaliteitseisen stellen?

DE IRAK CRISIS en de daarmee gepaard gaande onzekerheid laten zich gelden. De Amerikaanse consumptie vertraagde in het vierde kwartaal van 2002 abrupt: de groei was de laagste in bijna tien jaar. Dat kwam vooral doordat de Amerikanen aanzienlijk minder aan goederen als auto's en huishoudelijke apparatuur besteedden. Toch groeide de Amerikaanse economie over heel 2002 met een fatsoenlijke 2,4 procent.

Bovendien was er een lichtpunt: bedrijven investeerden in het laatste kwartaal méér in machines, apparatuur en software, nadat ze acht kwartalen lang hun investeringen hadden verminderd. En de discussie over het deflatiegevaar zal verstommen nu de inflatie wegens de dure olie licht toenam. Met dank aan Irak.

AOL TIME WARNER

leed met bijna 100 miljard dollar het grootste verlies dat een Amerikaanse onderneming ooit maakte – het equivalent van een vijfde van de Nederlandse economie. Sony uit Japan maakte de grootste kwartaalwinst uit zijn bestaan. Eerder had Samsung zijn kwartaalwinst verviervoudigd tot nog meer dan Sony en bij een geringere omzet.

Samsung weerspiegelt de kracht van Zuid-Korea, dat net als vrijwel heel Oost-Azië immuun voor de onzekerheid in het westen is, daarbij niet het minst geholpen door het bloeiende China.

DE PARADOX van de wereldeconomie is dat Azië van de malaise in het westen (en Japan) profiteert. Ondernemingen die moeten bezuinigen verplaatsen daarheen steeds meer productie, tot aan R&D en witte-boord-werkzaamheden toe. Want Azië, van India tot de Filippijnen, beschikt over een schat aan goed opgeleide mensen naast armoe, en het snelle, veilige elektronische verkeer maakt zulke `outsourcing' steeds makkelijker.

Zou dat niet ook iets voor overheden zijn? Hoeveel zouden Balkenende & Bos zo niet aan bezuinigingen kunnen binnenhalen? Is dat bovendien niet de meest effectieve ontwikkelingshulp? Nu geven we aan de achterdeur geld terwijl de voordeur voor invoerproducten (landbouw) potdicht blijft en worden overtollige producten in de arme landen gedumpt tot schade van die landen. Waarschijnlijk nooit aan gedacht.

BIJ DE NS IN Amsterdam staakten de schoonmakers voor betere arbeidsvoorwaarden. Het zij ze gegund, als het staken voor de smerigheid verschil zou uitmaken.

VAN DE RECHTER mag de chloortrein tussen Rotterdam en Delfzijl blijven rijden. Akzo Nobel zal er pas per 2006 mee stoppen, zoals onder druk van de overheid was afgesproken. Een klager werd in het ongelijk gesteld, al beriep die zich op onverdachte deskundigen die op hun beurt klagen over het achterstallige onderhoud van de rails. Dan had klager maar met voorbeelden moeten komen, zei de rechter. Nu tot 2006 bidden dat die nooit zullen bestaan? Maar was er niet iets verrot bij de NS?

    • Paul Friese