Blix: nog geen reden voor oorlog

In tegenstelling tot de Amerikaanse president George Bush ziet de chef van de VN-wapeninspecteurs Hans Blix nog geen reden voor een militair ingrijpen in Irak.

Dat zei de leider van Unmovic gisteren in een vraaggesprek met The New York Times. Blix weerspreekt Amerikaanse beweringen dat Bagdad verboden materiaal versleept om te voorkomen dat het wordt ontdekt. Ook heeft de Zweed er geen bewijzen voor gezien dat Irak wetenschappers naar het buitenland stuurt om de wapeninspecteurs te beletten met hen te spreken. Dat Iraakse agenten zijn geïnfiltreerd in zijn wapeninspectieteam en dat informatie wordt gelekt, kon Blix evenmin bevestigen. Ten slotte zei hij nog geen bewijzen te hebben gevonden voor de banden die er volgens Bush bestaan tussen Irak en het terreurnetwerk Al-Qaeda.

Blix zei verder dat hij nog steeds voorstander is van ontwapening langs vreedzame weg, ook al was hij in zijn verslag aan de Veiligheidsraad van twee maanden van wapeninspecties negatief over de medewerking van Irak. Hij herhaalde dat ,,de beslissing ligt bij de Veiligheidsraad. En bij Irak, ja''.

De regering van Irak nodigde Blix en zijn collega Mohammed ElBaradei van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) eergisteren uit voor nieuwe besprekingen naar Bagdad te komen. Blix en ElBaradei zeiden gisteren nog geen uitnodiging te hebben gekregen, maar deze alleen te zullen aanvaarden als Irak beter gaat meewerken aan de wapeninspecties. In zijn tussenrapport over de wapeninspecties van begin deze week hekelde Blix de tegenwerking van de Iraakse autoriteiten. Volgens een VN-woordvoerder konden gisteren wel voor het eerst luchtinspecties worden uitgevoerd van een aantal militaire installaties nabij Bagdad.

De Duitse regering, die deelname aan een eventuele oorlog tegen Irak afwijst, ook als daar een VN-mandaat voor zou komen, heeft gisteren haar belofte bevestigd, dat Amerikaanse troepen in een oorlog tegen Irak gebruik mogen maken van hun bases in Duitsland en het Duitse luchtruim.

Een groep van 32 Europarlementariërs van linkse partijen brengt begin volgende week een bezoek aan Irak en zal onder meer een ontmoeting hebben met VN-wapeninspecteurs.