Bèta's

In de krant van zaterdag (`Ramp voor het land', W&O, 18 jan) wordt fel van leer getrokken tegen de voorgestelde wijzigingen in de Tweede Fase: de exacte vakken zijn de dupe van de talenlobby en leerlingen worden volstrekt onvoldoende voorbereid op een studie in de exacte vakken.

Een rekensommetje voor het VWO: leerlingen hebben nu twee moderne vreemde talen: Frans en Duits leesvaardigheid, elk met een studielast van 320 uur. Het voorstel is om leerlingen of Frans of Duits te laten volgen, maar dan wel het hele vak: studielast 480 uur. Dat betekent 160 uur meer: deze uren komen niet uit de profielvakken van de exacte profielen, maar uit ANW en maatschappijleer. Leerlingen met een Economie en Maatschappij- of Cultuur en Maatschappij-profiel volgen geen maatschappijleer meer, leerlingen met Natuur en Gezondheid/Natuur en Techniek-profiel geen ANW meer. Dit levert 200 studielasturen op: ruimte voor de moderne vreemde taal. Wiskunde levert dus niet in ten behoeve van de moderne talen.

Hoe zit dat dan met die wiskunde? Inderdaad gaat de studielast wiskunde in het profiel NT van 760 naar 480 uur, maar er wordt een nieuwe vak `voortgezette wiskunde' geïntroduceerd voor de echte bèta's. Leerlingen kunnen dit vak in de vrije ruimte kiezen als een van de twee verplichte eindexamenvakken. Studies die veel wiskundekennis vereisen, kunnen dit vak verplicht stellen. Voordeel: leerlingen die niet zo sterk zijn in wiskunde, kunnen nog steeds NT kiezen en daarmee blijft de weg open naar veel exacte studies waarvoor niet zoveel wiskundekennis vereist is. Alle schooldecanen kunnen u vertellen dat er veel ingenieursstudies niet alleen mogelijk zijn met een NT-profiel, maar ook met een NG-profiel, een profiel met veel minder wiskunde-uren.

    • Rector Stedelijk Gymnasium Schiedam