Aanval Irak 3

Het interview met Collin Powell (NRC Handelsblad 21 januari) doet bij mij toch werkelijk de vraag rijzen met wat voor figuur we hier nu te maken hebben. Hoe kan een hoge vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering met droge ogen beweren, dat het `Irak-na-de oorlog' een land zou moeten zijn ,,dat in vrede leeft met z'n buren, dat massavernietigingswapens afschaft' en ,,z'n geld gebruikt om de noden van de bevolking te lenigen en (het) niet aan wapens verspilt', terwijl men in de Verenigde Staten zèlf bij lange na nog niet een dergelijk ontwikkelingsstadium heeft bereikt?

    • Nikos Kathaimaktos