Vredesmissie verlengd

De Veiligheidsraad van de VN heeft de vredesmissie in de betwiste Westelijke Sahara gisteren twee maanden verlengd om Marokko en de Saharaanse onafhankelijkheidsbeweging Polisario extra tijd te gevenvoorstellen voor een oplossing van hun conflict te overwegen. Het voorstel van de Amerikaanse VN-afgezant James Baker voorziet in semi-autonomie voor het gebied voor een periode van vier tot vijf jaar, waarna de inwoners zich zouden moeten uitspreken over onafhankelijkheid dan wel toetreding tot Marokko.