Voetballer veroordeeld voor veroorzaken van beenbreuk

De rechtbank in Gent heeft bepaald dat een amateurvoetballer van de Oost-Vlaamse club Olsa Brakel een tegenstander van Evergem Center een schadevergoeding ter hoogte van 2.500 euro moet betalen voor het toebrengen van letsel. Daarnaast werd de speler voorwaardelijk veroordeeld tot een boete van 250 euro.

De voetballer had zijn tegenstander een beenbreuk bezorgd na een tackle op een door regen glad geworden veld. De rechtbank oordeelde dat de voetballer weliswaar een correcte tackle had uitgevoerd, maar dat hij bij zijn actie rekening had moeten houden met de gladheid van het veld.

Het Hof van Beroep in Gent heeft eind vorig jaar al een keeper van een amateurploeg veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 2.480 euro, omdat hij een aanvaller een beenbreuk had bezorgd. De tegenstander was daardoor lange tijd met ziekteverlof, waardoor hij inkomsten misliep. Dat bedrag moet de keeper nu deels vergoeden.

In België krijgen werknemers in de regel maar vier weken het volledige loon doorbetaald bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

Het bijzondere aan de uitspraak van deze week is dat de aangeklaagde voetballer een boete kreeg opgelegd, terwijl in de zaak van vorig jaar alleen sprake was van een schadevergoeding.

De uitspraak in Gent kan volgens Jan Peeters, voorzitter van de Belgische voetbalbond, verstrekkende gevolgen hebben. ,,Ik zou het betreuren dat deze uitspraak leidt tot een cascade van rechtszaken, want dat kan het einde van de voetbalsport betekenen; het spel is dan niet langer beoefenbaar.''

De uitspraak gaat volgens jurist en oud-kinderrechter Peeters ook in tegen de klassieke opvatting over de risicoaanvaarding. ,,Die leer zegt dat een deelnemer aan een sportwedstrijd de risico's die hieraan verbonden zijn aanvaardt. Dat geldt niet voor alle risico's. Er zijn uiteraard grenzen. Als een speler buiten het veld moedwillig een elleboogsstoot uitdeelt, valt dit niet binnen de grenzen van het spel. Als het parket hem dan wil vervolgen, heb ik daar begrip voor. Maar als tijdens het spel iemand een tackle uitvoert, en hij komt enkele seconden te laat en raakt daarbij een tegenspeler, dan valt dat binnen de risico's van het spel.''