Pas verschenen: Non fictie

Rutger Wolfson (red.): Kunst in crisis. Prometheus/De Vleeshal, 197 blz. €17,95

Bundel artikelen onder redactie van de directeur van expositieruimte De Vleeshal in Middelburg, Rutger Wolfson, over de plaats van de beeldende kunst in onze tijd. Is de kruisbestuiving tussen traditionele kunstvormen en populaire cultuur als mode, reclame en videoclips de toekomst of juist de teloorgang van de kunst? Hoe moeten musea zich verhouden tot deze nieuwe ontwikkelingen? Bijdragen van onder anderen museumdirecteuren als Sjarel Ex en Chris Dercon en critici als Anna Tilroe en Ineke Schwartz.