Pas verschenen

L.Th. Lehmann: Toeschouw. De Bezige Bij, 54 blz. €15,–

`Poëzie scheert langs alles/ wat mensen aangaat/ en raakt niets,// net als politiek,/ maar zonder kwade bedoelingen'. Nieuwe dichtbundel van Louis Th. Lehmann (1920). In 2001 verscheen Gedichten 1939-1998. Arie van den Berg vond het `springlevende poëzie van een vaak sprankelend dichter'. `Astrale volmaaktheid' is niet altijd het juiste etiket, zeker niet voor de naoorlogse bundels, zo schreef van den Berg, `maar heel wat gedichten in dit verzamelwerk verrassen door hun eigenzinnige blikveld en formulering' (Boeken, 12.01.01).