OORLOGSDICHT

Woedend vertrok de Irakese auteur Rodhan Al Galidi gisteravond uit het Amsterdamse theater De Balie. Oorzaak: de Amerikaanse auteur Neal Pollack, die in zijn optreden ter gelegenheid van de Landelijke Poëziedag enthousiast pleitte voor het bombarderen van Irak. Pollack dreigde net zolang poëzie voor te dragen totdat iedereen het standpunt van president Bush zou innemen. Al Galidi, die zelf nog op zou treden, verliet luid stampend de zaal en eiste bij de organisatie verwijdering van Pollack. Toen dat niet gebeurde, vertrok de dichter naar zijn woonplaats Zwolle. Pollack reageerde gelaten op het vertrek van Al Galidi. ,,Hij begrijpt niet dat ik het ironisch bedoel. Ik ben tegen de oorlog en ik heb niets tegen Al Galidi.''