Meer privacy bij .Net Passport

Softwaregigant Microsoft gaat na zware druk van de Europese Unie zijn systeem `.Net Passport' aanpassen aan de EU-regels voor bescherming van privé-gegevens. Met `.Net Passport' kunnen internetgebruikers na registratie, identificatie (met een e-mailadres) en verificatie (via bijvoorbeeld een wachtwoord) zonder verdere introductie toegang krijgen tot andere in het systeem participerende websites.

Volgens de werkgroep van deskundigen uit de vijftien EU-lidstaten die met Microsoft onderhandelde heeft het bedrijf zich verplicht tot ,,substantiële'' wijzigingen in `.Net Passport'. Het belangrijkste resultaat is dat gebruikers meer informatie ontvangen en de keuze krijgen welke gegevens ze willen verschaffen en onder welke voorwaarden deze gegevens door Microsoft of de participerende websites mogen worden gebruikt.

,,De werkgroep is ervan overtuigd dat gebruikers een veel grotere bescherming zullen genieten zodra de wijzigingen in `.Net Passport' zijn aangebracht'', aldus een gisteren uitgegeven verklaring. Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) sprak gisteren van ,,excellente resultaten''. Hij wees erop dat internetbedrijven nu steeds rekening moeten houden met de richtlijnen van de EU-werkgroep over databescherming wanneer zij nieuwe systemen ontwikkelen. De EU-werkgroep ondernam actie tegen Microsoft na diverse klachten van betrokken organisaties.

De EU-werkgroep verwijst in haar document over Microsofts `.NET Passport' ook naar het soortgelijke project `Liberty Alliance' dat een aantal bedrijven heeft opgezet. De werkgroep volgt ook activiteiten van e-mailprogramma Hotmail, eveneens van Microsoft, op de voet.