Mama Cash stopt met garantiefonds

Het vrouwenfonds Mama Cash stopt na twintig jaar met het garantiefonds, een fonds waarmee Mama Cash bij banken garant stond voor vrouwelijke ondernemers in Nederland. Mama Cash zegt dat vrouwelijke ondernemers steeds makkelijker voor een bankkrediet in aanmerking komen. ,,Onze doelstelling is bereikt'', zegt adjunct-directeur Nancy Jouwe. Het werk in het buitenland gaat gewoon door.

Mama Cash werd in 1983 opgericht om de toegang tot financiële middelen voor startende vrouwen te vergroten. Het ondernemersklimaat voor vrouwen in Nederland is inmiddels verbeterd en vrouwen komen ongeveer net zo makkelijk voor een bankkrediet in aanmerking als mannen. Eén op de drie ondernemers is vrouw. Mama Cash zegt ook dat steeds minder vrouwen een beroep doen op het Garantiefonds.

Mama Cash gaat wel verder in Nederland. Komend jaar zal volgens Jouwe een `testjaar' worden. In Nederland geeft de instelling nu vooral aandacht aan vluchtelingen, zwarte migranten en lesbische vrouwen. En er is een Cultuurfonds voor vernieuwende culturele vrouwenprojecten en vrouwengroepen die elders moeilijk financiering kunnen krijgen.

Mama Cash geeft in Nederland geen borgstellingen meer uit, maar ook in het buitenland gaan de prioriteiten veranderen. ,,We geven nu aan heel veel kleine projecten in het buitenland een beetje geld. We willen in het vervolg aan minder projecten meer geld geven'', aldus Jouwe. Het meeste geld gaat naar buitenlandse projecten. Volgens voorlopige cijfers ondersteunde Mama Cash in 2002 280 projecten in het buitenland met ruim 900.000 euro. In Nederland gaf Mama Cash aan 140 projecten ruim 200.000 euro.

Samenhangend met deze nieuwe plannen vindt er binnen Mama Cash ook een reorganisatie plaats. In ieder geval zijn twee van de circa dertig medewerkers ontslagen. ,,De hoogste kosten zijn personeelskosten. We werken veel met parttimers en dat is niet handig. Door de reorganisatie kan er meer geld naar projecten'', zegt penningmeester Louise van Deth.

    • Marleen Luijt