`Kilometerheffing is beste oplossing voor fileprobleem'

Een kilometerheffing is de beste oplossing om het fileprobleem te bestrijden. Dat stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat, een onafhankelijk adviesorgaan van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, in het vandaag uitgebrachte advies Bewust mobiel, beter bereikbaar.

Volgens de Raad kunnen de benzineaccijnzen, de wegenbelasting en de belasting op luxe auto's worden verminderd als de opbrengsten van deze kilometerheffing in een Nationaal Mobiliteitsfonds worden gestort. Uit dat fonds kan het beheer en de aanleg van infrastructuur worden betaald.

De Raad wil dat er een commissie komt die de invoering van de heffing, het mobitarief, de komende twee jaar gaat voorbereiden. In deze commissie zou behalve de ANWB en mileuorganisaties ook het bedrijfsleven participeren. De invoering van het nieuwe stelsel acht de Raad pas mogelijk tussen 2006 en 2010.

De commissie moet draagvlak verwerven voor de invoering van de kilometerheffing. Volgens voorzitter F. de Zeeuw van de Raad is het belangrijk dat automobilisten beseffen dat ze er niet per definitie op achteruit gaan. ,,Er moet een basisbedrag per kilometer komen, maar daarnaast is de heffing ook afhankelijk van de milieuprestaties van de auto en de tijd en plaats. In de spits zal er bijvoorbeeld meer betaald moeten worden.''

Voorzitter De Zeeuw onderstreept dat de kilometerheffing slechts een onderdeel in het totale pakket aan maatregelen om de verkeersproblematiek terug te dringen.

Hoofddirecteur G. van Woerkom van de ANWB is sceptisch over het plan van de Raad. Volgens Van Woerkom moet er een veel breder plan komen wáárin de kilometerheffing een plek krijgt. ,,Het is spijtig dat er weer zoveel aandacht naar de heffing uit gaat.''

Morgen meer over de kilometerheffing in de Themabijlage autoschade