`Kabinet moet voor 23 miljard ombuigen'

Een nieuw kabinet moet de komende vier jaar bijna 23 miljard euro bezuinigen als het de staatsschuld in één generatie wil aflossen. Tweederde van dat bedrag moet hoe dan ook bezuinigd worden om de begroting in 2007 weer in evenwicht te krijgen. De rest, ruim acht miljard, moet het overschot weer naar het gewenste niveau van 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) brengen.

Dat blijkt uit de vertrouwelijke rapportage die door financieel-economische topambtenaren in de Centraal Economische Commissie (CEC) gisteren naar informateur Donner is gestuurd.

In de notitie zijn de laatste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) over de stand van de economie meegenomen. Het CPB verwacht voor 2007 een tekort op de begroting van 1,8 procent van het bruto binnenlands product. Als er niet wordt ingegrepen, loopt het tekort op de begroting in 2005 op tot 2,5 procent bbp, waarmee Nederland gevaarlijk dicht bij de door Brussel gestelde ondergrens van 3 procent komt.

De CEC stelt in haar notitie dat de ambitie om in 2007 op een overschot van 1 procent uit te komen wellicht wat veel gevraagd is. De topambtenaren adviseren een nieuwe kabinet echter wel om minimaal te streven naar begrotingsevenwicht (kost 14,5 miljard aan bezuinigingen) en bevelen sterk aan te streven naar een overschot van 0,5 procent in 2007. Daarvoor is 18,5 miljard euro nodig.

Het gat op de begroting wordt grotendeels veroorzaakt door tegenvallende belastinginkomsten. Met name de winstbelasting van bedrijven loopt als gevolg van de verslechterde economische situatie hard terug.

Ook tegenvallende kosten in de gezondheidszorg dragen bij aan het tekort, schrijft de CEC. Om de begroting in 2007 weer op orde te krijgen, zal een nieuw kabinet over de hele linie flink moeten bezuinigen. [Vervolg BEZUINIGING: pagina ]

BEZUINIGING

Ambtenaren: snijden in subsidie en kennis

[Vervolg van pagina 1] De CEC beveelt aan te snijden in onder meer subsidies, het openbaar bestuur, defensie, asielbeleid, kennis, infrastructuur en de afdrachten aan provincies en gemeenten. Ook moet de overheid ervoor zorgen dat in elk geval de stijging van de ambtenarensalarissen en de uitkering beperkt blijft, wat twee miljard euro op kan leveren. Daarmee zou een ontkoppeling tussen de lonen in marktsector en bij overheid ontstaan. In totaal gaat het om elf tot veertien miljard euro aan bezuinigingen. Een bezuiniging van 14,5 miljard is zowel in absolute cijfers als in percentage van de begroting nooit eerder voorgekomen. Ook aan de inkomstenkant van de begroting kan `winst' geboekt worden door de belastingen te verhogen. De CEC adviseert onder meer het pre-pensioen te ontmoedigen (0,5 miljard), af te zien van de teruggave van het kwartje van Kok, de onroerende zaakbelasting niet af te schaffen en het spaarloon alsnog af te schaffen (circa drie miljard). Een volgend kabinet zou de lasten met zeven tot 8,5 miljard moeten verhogen.

    • Egbert Kalse