Inburgering

Mijn vriend John is onlangs naar Lelystad verhuisd. Gisteren kreeg hij een oproep voor de inburgeringscursus. Dit klopt niet, dacht hij en pakte de telefoon.

De verantwoordelijke ambtenaar gaf antwoord: ,,Alle allochtonen die zich hier vestigen moeten de inburgeringscursus volgen.''

,,Maar ik ben geen allochtoon, ik ben Surinamer. Ik heb in Nederland gestudeerd en in Utrecht en Eindhoven gewoond.''

,,In ieder geval moet u Nederlands leren'', ging de ambtenaar verder.

,,Bent u doof? U hoort toch dat ik Nederlands spreek?''

,,Hoe weet ik of u het bent?''

Dat zei John toen ook maar: ,,Hoe weet ik of ú het bent?'' en hing op.

    • Marga de Boer