Geen joint venture Bayer en Aventis

Het Duitse Bayer en het Frans-Duitse Aventis zien af van bundeling van hun activiteiten op het gebied van biologische producten. De twee farmaceuten tekenden bijna een jaar geleden een intentieverklaring, maar ze lieten vandaag weten dat geen overeenstemming mogelijk bleek over de voorwaarden van de transactie. Het was de bedoeling de divisie biologische producten van Bayer en Aventis-dochter Behring te bundelen tot een bedrijf met een jaaromzet van 2,4 miljard euro. De onderneming zou zich voornamelijk bezighouden met van bloedplasma afgeleide producten voor medische toepassing.