Europese Unie wil gevangenisstraf voor namaak goederen

Wie voor commerciële doeleinden merkgoederen namaakt of cd's en software kopieert loopt in de Europese Unie straks het risico op celstraf en beslaglegging op banktegoeden en andere bezittingen. De Europese Commissie wil dat in alle lidstaten veel harder wordt opgetreden tegen schending van intellectuele eigendom.

Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt) kwam gisteren met een ontwerp-richtlijn, die aanpak van de lidstaten moet harmoniseren. ,,We moeten streng optreden tegen vervalsers en ervoor zorgen dat ze geen toevluchtsoorden vinden in de Europese Unie'', aldus Bolkestein. ,,Als we niet optreden, zullen de stimulansen voor industriële innovatie en culturele creativiteit verzwakken. Dat bedreigt de concurrentiekracht en culturele diversiteit van Europa.''

De EU-richtlijn wil een hardere aanpak van namaak ,,met commerciële doeleinden die significante schade aan rechthebbenden toebrengen''. De straffen voor schending van industriële eigendom en copyright verschillen nu nog sterk van lidstaat tot lidstaat. Zo kennen slechts enkele lidstaten, waaronder Groot-Brittannië, de mogelijkheid via een voorlopig rechterlijk vonnis banktegoeden van vervalsers in beslag te nemen. In Nederland, Spanje en Groot-Brittannië bestaat geen regeling om bezitters van industriële eigendommen te compenseren voor misgelopen winsten.

Ook hebben autoriteiten niet overal even vergaande bevoegdheden om bewijsmateriaal over vervalsingen te verzamelen. De Europese Commissie wil ook een verbod op machines die beveiligingskenmerken van beschermde goederen (onder andere merkgoederen) kunnen namaken. Ook moeten overtreders de proceskosten gaan betalen. Het opleggen van strafrechtelijke sancties blijft een zaak van nationale rechters.

Volgens een Commissiewoordvoerder moet de EU-richtlijn ervoor zorgen dat de mogelijke straffen in alle lidstaten een ,,afschrikkende'' werking hebben.

Volgens de Europese Commissie moet harmonisering van de aanpak van namaak het ook gemakkelijker maken grensoverschrijdend op te treden.

De nu voorgestelde richtlijn, waarover lidstaten en Europarlement zich nog moeten uitspreken, gaat verder dan de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

Namaken en kopiëren van goederen is volgens de Commissie door de technologische ontwikkeling sterk toegenomen. Door namaak valt het bruto binnenlands product van de EU jaarlijks 8 miljard euro lager uit. Ruim een derde van alle cd's en cassettes wordt wereldwijd gekopieerd, wat overeenkomt met 5 miljard stuks. In de EU is 37 procent van de software gekopieerd.