EU waarschuwt Londen om tekort

De Europese Commissie heeft Groot-Brittannië gisteren gewaarschuwd voor een oplopend begrotingstekort. Tegelijk geeft zij Londen de ruimte voor investeringen in de publieke sector, omdat deze jarenlang zijn verwaarloosd. De Commissie spreekt van een ,,welkome ommekeer in de voortdurende daling van publieke investeringen, die in het Verenigd Koninkrijk tot de laagste in de EU behoren''. Het Britse ministerie van Financiën verwijt de Commissie ,,gebrek aan duidelijkheid''. Volgens Britse kranten zou premier Blair positiever zijn over het Commissie-oordeel.

Eurocomissaris Solbes (Economische en Monetaire Zaken) presenteerde gisteren de beoordeling van het Britse convergentieprogramma voor de komende jaren. Van enkele eurolanden werd de beoordeling van hun stabiliteitsprogramma's gepubliceerd. Groot-Brittannië maakt geen deel uit van de eurozone.

Het Britse tekort loopt op van 0,2 procent vorig jaar naar 1,8 procent in 2002/2003 en 2,2 procent in 2003/2003, om dan weer te dalen naar 1,6 procent. De Commissie gaf gisteren aan dat Groot-Brittannië een ,,kleine afwijking'' is toegestaan van de eis uit het Stabiliteitspact dat het budget nagenoeg in evenwicht moet zijn, omdat het land een lage staatsschuld van 39 procent van het bbp heeft en ook geen hoge ongedekte pensioenverplichtingen kent. Vorig jaar november gaf Solbes in een notitie over de toepassing van het Stabiliteitspact al aan dat lidstaten die budgetevenwicht en een lage staatsschuld hebben zich een ,,kleine tijdelijke'' groei van het tekort mogen veroorloven om nieuwe overheidsinvesteringen te kunnen doen. Die investeringen moeten dan wel aantoonbaar de groei bevorderen. Groot-Brittannië is de eerste lidstaat die hiervan gebruikmaakt.

De Commissie vindt nu echter dat het door Groot-Brittannië voor 2003/2004 voorspelde tekort van 2,2 procent is gebaseerd op een ,,optimistische'' groeivoorspelling – van 2,75 procent. Hierdoor loopt het land het risico dat het tekort naar de maximum-tekortnorm van 3 procent gaat. Het tekort moet ,,klein genoeg'' zijn om te waarborgen dat de norm niet wordt overschreden.