De Geus voor harde aanpak zorgfraudeurs

Waarnemend minister De Geus (CDA, Volksgezondheid) wil dat er hard wordt opgetreden tegen fraudeurs in de gezondheidszorg. Ziekenfondsverzekerden die sjoemelen met declaraties moeten net als particuliere verzekerden uiteindelijk worden geweerd, aldus de demissionaire bewindsman.

Eveneens moeten zorgverzekeraars actiever optreden tegen zorgaanbieders (ziekenhuizen, medische specialisten, apothekers) die bewust of onbewust onrechtmatige claims indienen. ,,De contracten met hen moeten worden opgezegd'', aldus De Geus.

Om fraude met zorgpasjes van verzekeringen tegen te gaan komt de minister binnenkort met een wetsontwerp dat legitimatie verplicht stelt bij het tonen van een verzekeringspas.

Deze week werd op basis van twee rapporten van het openbaar ministerie en de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekend dat tussen 400 en 800 miljoen euro per jaar wordt gesjoemeld door patiënten en zorgaanbieders. Ze vervalsen nota's of dienen ten onrechte declaraties in. De risico-inventarisatie van ZN dateert uit 2001.

De Geus dringt aan op nieuw onderzoek om de actuele cijfers boven water te krijgen. De Tweede Kamer wil volgende week een spoeddebat over de zorgfraude. Alle fractie vragen zich ,,verbijsterd'' af waarom de frauderapporten op het ministerie van Volksgezondheid zijn blijven hangen.

Arib (PVDA): ,,Fraude wordt mede in de hand gewerkt door de onduidelijke declaratieregels, daar hadden we als Kamer wat aan kunnen doen.''

Ook Wilders (VVD) is verbaasd dat De Geus nu zorgverzekeraars aanspoort streng tegen fraude op te treden, maar dat zijn ministerie met uitzondering van de legitimatieplicht zelf verder niets heeft ondernomen.

De middelgrote zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid in Leiden beaamt dat misbruik met deze pasjes ,,vaak'' voorkomt. ,,We weten dat mensen hun pas voor een week of een maand verkopen aan een patiënt die onverzekerd is'', aldus een woordvoerder.

De zorgverzekeraars houden zich pas de laatste jaren actief met de opsporing van fraude bezig. Er zijn fraude-inspecteurs aangesteld en er is inmiddels een landelijk zwarte lijst van notoire fraudeurs, zowel verzekerden als van medische beroepsbeoefenaren. Zorgverzekeraars betwijfelen evenwel of de fraudecijfers daadwerkelijk zo hoog zijn als ZN beweert. Bij het Tilburgse CZ, een van de grote zorgverzekeraars, bedroeg het 0,006 procent van de omzet van 2,5 miljard euro over vorig jaar. Zeventig procent van de fraude komt voor rekening van de zorgverleners.

Bij Zorg en Zekerheid – met een jaaromzet van 700 miljoen euro – is inmiddels de helft van de fraudevermoedens over vorig jaar onderzocht. Hierdoor is een bedrag van 200.000 euro teruggehaald. Zorg en Zekerheid stuitte eerder al op een apotheker die voor circa 500 duizend euro onrechtmatig had gedeclareerd. Hij heeft dat bedrag inmiddels terugbetaald.