100 kuub olie, 1.800 vogels dood

Op de Nederlandse kust is naar schatting bijna honderd kubieke meter olie aangespoeld. Daarvan kwam tachtig kuub op de Zeeuwse kust terecht, die de afgelopen dagen grotendeels is opgeruimd. Ten minste tien kuub olie is aangespoeld op de kust van Zuid-Holland. Met het opruimen daarvan is vandaag een begin gemaakt, meldt Rijkswaterstaat. De opruimwerkzaamheden werden vanochtend vertraagd door sneeuwval. Tot nu toe zijn er ongeveer 1.000 vogels door de olie omgekomen en 500 nog levende, met olie besmeurde vogels in asiels opgenomen. Op de wateren voor de kust liggen 800 dode vogels. Tachtig procent van de dode vogels zijn zeekoeten. Volgens de Vogelbescherming is het werkelijk aantal nog groter: een deel van de slachtoffers op zee wordt niet waargenomen.