Vrijspraak voor oproep tot moslimstrijd op Molukken

Een rechtbank in Jakarta heeft vandaag Ja'far Umar Thalib, ex-bevelhebber van een legertje moslimradicalen dat twee jaar heeft gevochten tegen Molukse christenen, vrijgesproken. Afgelopen dinsdag veroordeelde een andere rechtbank Alex Manuputty en Semmy Waileruny, christenen die `soevereiniteit' eisen voor de Molukken, tot drie jaar wegens ondermijning van de staat.

Toen de voorzitter van de rechtbank vanochtend het woord `vrijspraak' in de mond nam, klonk in de zaal en onder de menigte voor het gerechtsgebouw, die via luidsprekers kon meeluisteren, een massaal `God is groot'. Thalibs legertje is in oktober vorig jaar ontbonden, maar voor de gelegenheid waren honderd leden van het al even radicale Front voor de Verdediging van de Islam (FPI) komen opdraven.

Ustadz (meester) Thalib, een radicale godsdienstleraar uit Midden-Java, noemde zich tot oktober `commandant' van de Laskar Jihad, een op Java getraind leger van enkele duizenden fanatieke moslimjongeren dat in mei 2000 naar Ambon trok en daar geloofsgenoten opriep tot strijd tegen de `separatistische' christenen. De komst van deze Laskar ontketende een nieuwe golf van geweld op de Molukken, waar in januari 1999 een burgeroorlog was uitgebroken.

In februari 2002 sloten christenen en moslims onder bemiddeling van enkele ministers een vredesovereenkomst in Malino, Zuid-Sulawesi. Een maand later hield Thalib in de Grote Moskee van Ambon-Stad een preek, waarin hij opriep `Malino' te negeren en de strijd voort te zetten. De preek was opgenomen en begin mei werd Thalib opgepakt in Surabaya, Oost-Java. Het openbaar ministerie vervolgde hem wegens het zaaien van haat tegen de regering, belediging van de president en het aanzetten tot strafbare feiten. De officier was echter niet heel zeker van zijn zaak en eiste, in weerwil van de zware tenlastelegging, slechts één jaar. De rechtbank achtte geen van de aanklachten bewezen en besloot tot vrijspraak. Ze vond ,,oproepen tot bestrijding van separatisten subversief noch opruiend''.

Dinsdag veroordeelde een andere rechtbank twee Ambonezen, Alexander Manuputty en Semmy Waileruny, tot drie jaar gevangenisstraf. De rechters achtten hen schuldig aan `een subversieve daad gericht op verdeling van de eenheidsstaat Indonesië'. De twee hebben enkele jaren geleden het Forum voor Soevereiniteit van de Molukken (FKM) opgericht dat op de eilanden nauwelijks steun kreeg. Zij riepen hun geringe aanhang op de vlag te hijsen van de in 1950 opgerichte en kort daarop door het Indonesische leger onder de voet gelopen Republiek der Zuidelijke Molukken (RMS). Alex en Semmy werden op vorig jaar april aangehouden, maar na zes maanden op vrije voeten gesteld omdat hun proces op zich liet wachten. Omdat de twee geen geld kregen terug te keren naar Jakarta, werden zij bij verstek veroordeeld. Ja'far Umar Thalib zei vanmorgen onder gejuich tegen zijn aanhangers dat ,,die twee separatisten vijftien jaar hebben verdiend'.