Voorstellen werkdruk rechters

Verlenging van voorarrest, minder zittingen van de raadkamer tijdens voorlopige hechtenis en beperking van de mogelijkheid om getuigen op te roepen. Zo moet de werkdruk van rechtbanken en gerechtshoven verminderen, aldus een commissie van de Raad voor de rechtspraak in een advies aan demissionair minister Donner (Justitie). Vorig jaar steeg het aantal strafzaken met tien procent, terwijl uitvoering van het landelijke veiligheidsplan leidt tot jaarlijks 24.000 extra strafzaken, schrijft de commissie.

De commissie stelt voor de hoorplicht van verdachten tijdens het voorarrest te schrappen. De verlenging van voorlopige hechtenis (nu maximaal drie keer dertig dagen) moet worden teruggebracht tot twee periodes van 45 dagen. De commissie wijst de mogelijkheid af om direct tot 90 dagen hechtenis te bevelen, omdat ze het van belang acht dat de raadkamer de noodzaak tot het voortduren van de voorlopige hechtenis periodiek toetst. Voorarrest moet langer: van tien naar veertien dagen.

Ook moet de meervoudige strafkamer meer mogelijkheden krijgen om zaken alsnog te verwijzen naar de politierechter. Dat geldt vooral voor strafzaken waarbij meerdere verdachten betrokken zijn die een ondergeschikte rol hebben gespeeld. Verwijzing naar de politierechter moet dan mogelijk zijn op verzoek van de officier van justitie. De politierechter die de zaak vervolgens afdoet, moet bij voorkeur een van de leden van de verwijzende kamer zijn.

Verdachten moeten volgens de commissie ook minder ruimte krijgen om getuigen op te roepen. Dat kan nu tot drie dagen voor de zitting. Bij ruim 10 procent van de zittingen moet behandeling worden aangehouden doordat een getuige niet komt. De commissie bepleit een termijn van 10 dagen. Minister Donner zegt veel aanbevelingen over te nemen.