Verzet Nobelprijswinnaars

Meer dan veertig Amerikaanse Nobelprijswinnaars hebben een verklaring opgesteld waarin zij zich hebben uitgesproken tegen een preventieve oorlog in Irak wanneer daar geen internationale steun voor bestaat. De wetenschappers, vooraanstaande wiskundigen, natuurkundigen en economen stellen in hun verklaring dat de Verenigde Staten grote schade zullen ondervinden, ook al behalen ze een overwinning.

De helft van de ondertekenaars is op de een of andere manier betrokken geweest bij de ontwikkelingen van Amerikaanse wapensystemen of heeft een rol gespeeld in het nationale veiligheidsbeleid. Tot de ondertekenaars behoren Hans Bethe, een van de architecten van de atoombom, Walter Kohn, voormalig adviseur van het Pentagon bij de dienst voor Defensie-onderzoek, Norman Ramsey, voormalig NAVO-adviseur en lid van het Manhattan Project dat de bom op Hiroshima heeft voorbereid, en Charles Townes, de voormalige directeur van de onderzoeksafdeling van het Institute for Defense Analyses.

,,Een militaire operatie tegen Irak zal mogelijk resulteren in een snelle overwinning op de korte termijn. Maar oorlog wordt gekenmerkt door verrassingen, menselijk verlies en onvoorziene gevolgen'', schrijven de Nobelprijswinnaars. ,,Zelfs als een overwinning wordt behaald, zijn wij de overtuiging toegedaan dat de medische, economische, natuurlijke, morele, geestelijke, politieke en juridische gevolgen van een Amerikaanse preventieve aanval op Irak, de Amerikaanse veiligheid en positie in de wereld zullen ondermijnen en niet beschermen.''

Initiatiefnemer van de verklaring is Walter Kohn, momenteel verbonden als scheikundige aan de Universiteit van Californië in Santa Barbara. Kohn maakte zich zorgen dat niemand in de Verenigde Staten zich tegen de oorlog leek uit te spreken en nam contact op met de meeste prijswinnaars in de Verenigde Staten. Slechts zes van de mensen die hij kon bereiken hadden principiële bezwaren tegen het initiatief.

Het is niet de eerste keer dat Nobelprijswinnaars zich gezamenlijk hebben uitgesproken over een politieke kwestie. In 2000 ondertekenden vijftig Amerikaanse prijswinnaars een petitie om er bij de toenmalige president Clinton op aan te dringen zich uit te spreken tegen de ontwikkeling van het raketschild. Een jaar daarvoor deden 35 van hen hetzelfde om de Senaat ertoe te bewegen het verdrag tegen het testen van nucleaire wapens te ratificeren.