Vacaturestop op Landbouw

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij heeft vanaf vandaag een vacaturestop. Dat is een van de maatregelen die minister Veerman neemt om het gat op de ministeriële begroting in 2003 aan te pakken.

De maatregel staat in een brief die minister Veerman vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. De vacaturestop geldt voor het departement in Den Haag en alle onder het ministerie ressorterende uitvoeringsorganisaties. De maatregel is voor onbepaalde tijd van kracht, maar binnen vier jaar moet in ieder geval het aantal voltijdbanen (FTE's) zijn teruggebracht van 5.500 naar 4.500.

Het ministerie weet nog niet hoeveel geld het uiteindelijk zal besparen met de vacaturestop. Als reden voor de vacaturestop, een tamelijk zeldzame maatregel, geeft het ministerie het besparingsbedrag van 124 miljoen euro op, die het strategisch akkoord aan Landbouw voor de komende vier jaar heeft opgelegd.