Tien wilde suggesties voor een feestelijk kabinetsbeleid

De campagne is voorbij, de zetels zijn verdeeld, de politieke kopstukken zetten zich aan het schrijven van een nieuw regeerakkoord. Geen pakkende oneliners, geen flitsende televisie-optredens, maar taaie onderhandelingen over lastige dossiers en onafwendbare compromissen. De invloed van de kiezers is minimaal. Toch wordt in een regeerakkoord vastgelegd hoe de politieke verhoudingen, zoals die bij de verkiezingen tot uitdrukking zijn gekomen, vertaald worden in beleid voor de komende vier jaar.

In de campage is maar een beperkt aantal onderwerpen aan de orde gekomen. Daarom is hier een lijst met tien wilde suggesties, waarmee de informateur en formateur hun voordeel kunnen doen.

1. Inburgering

Nu de Vreemdelingenwet de asielprocedures vermindert, is de volgende stap de aanpak van huwelijksimmigratie, in omvang het dubbele van het aantal vluchtelingen. Tweede en derde generatie migrantenhuwelijken moeten actief ontmoedigd worden en uithuwelijken moet worden verboden. Toegelaten immigranten moeten hun achternaam vernederlandsen, zoals in immigratielanden gebruik is. Ambtenaren van de burgerlijke stand moeten de voornaam Mohammed ontraden. Nederlandse jongens heten ook geen Jezus; dat doen ze alleen in Mexico.

2. Begrotingstekort

De overheid stevent af op grote tekorten. Een enorme bezuiniging is te vinden op de vergaderkosten. De Nederlandse vergadercultuur kost jaarlijks 14 miljard euro. Dat is evenveel als er de komende kabinetsperiode moet worden omgebogen. Als de publieke sector en quasi-overheidsinstellingen de helft van de vergaderkosten maken en als dat bedrag gehalveerd wordt, levert dit een bezuiniging van 3,5 miljard euro op. Gratis verdiend.

3. Mediabeleid

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar er zijn grenzen. Er komt een aanwijzing om Henri Beunders, Eduard Bomhoff, Marcel van Dam, Maurice de Hond, Bram Peper en Hans Wiegel niet meer als studiogasten te laten optreden om het nieuws te duiden. Ze zijn om uiteenlopende redenen niet meer houdbaar. Van sommigen is de uiterste houdbaarheidsdatum gepasseerd, anderen zijn partijdig of hebben eigen belangen, hebben de plank te vaak misgeslagen of zijn op een beschamende manier aan hun politieke einde gekomen.

4. Europese Unie

Het nieuwe kabinet legt vast om eind 2004 een veto te zullen uitspreken over toetreding van Turkije. Nederland kan daar niet krachtig genoeg stelling tegen nemen omdat de toetreding van een groot, arm, bevolkingsrijk land, gelegen in een explosieve regio, het einde van de EU zoals Nederland die sinds 1957 voorstaat, zou betekenen.

5. Economie

Door legalisering van de parallelle economie neemt het bruto binnenlands product met één pennenstreek 15 procent 80 miljard euro – toe. Poolse bouwvakkers en Oost-Europese bejaardenverzorgsters mogen over enkele jaren legaal naar Nederland komen en doen dat nu al op grote schaal illegaal. Legalisering vergroot de belastinginkomsten en er gaat geen aanzuigende werking van uit nu het slechter gaat met de economie. De instroom van nieuwe illegalen wordt vanzelf minder.

6. Hormomenoorlog

Nederland vergrijst en vrouwen worden gemiddeld ouder dan mannen. Er treedt een verschuiving op in de bevolkingssamenstelling naar oudere vrouwen. De leeftijd van immigranten is lager en in immigrantengemeenschappen uiten mannen zich het meest. Hun maatschappelijke vooruitzichten zijn slecht. De komende jaren zullen zich daarom steeds meer spanningen voordoen tussen jonge mannen boordevol testosteron en oudere vrouwen die de oestrogeen voorbij zijn. Voor deze hormonenoorlog moet nu al aandacht in het beleid komen.

7. Oud-Europa

Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in heel Europa. Europa vergrijst en vervrouwt. In Afrika en het Midden-Oosten is sprake van een aanwas van jongeren die opgroeien met maar één idee: wegwezen uit hun uitzichtloze regio's. Europa staat voor de vraag hoe het op deze demografische tijdbom moet reageren. De grenzen dichtgooien is onvoldoende, er zullen nieuwe sociale contracten tussen seksen en leeftijdsgroepen gemaakt moeten worden.

8. Bolletjesslikkers

Niet de bolletjesslikkers zijn het probleem, maar de gebruikers van de gesmokkelde cocaïne. Gesnapte bolletjesslikkers krijgen de keuze tussen BTW en de bajes: afrekenen bij de grens of de bak in. De cocaïne-gebruikers krijgen een heffing opgelegd waaruit de kosten van opsporing en detentie worden betaald.

9. Vreemdelingenlegioen

Het beperkte aantal jongeren dat overlast veroorzaakt, drukt zwaar op de capaciteit van justitie, politie en jeugdzorg. Daarom wordt een Bataillon Hollandais van het Franse Vreemdelingenlegioen opgericht. Draaideurcriminelen mogen een aantal jaren hun energie aanwenden voor acties in gebieden van chronische politieke onrust in Azië en Afrika.

10. Gekozen minister-president

Burgers moeten kunnen bepalen welke politieke leider ze als vaste gast op de televisie in hun huiskamer willen zien. Nederland heeft geen gekozen staatshoofd en straks komt er een gekozen Europese president. Daarom moet onverwijld de minister-president gekozen worden. Hierin kan voorzien worden met een dubbelstem: één voor de premier en één voor een Kamerlid.

rjanssen@nrc.nl

    • Roel Janssen