Stellingen

Het feit dat er minder vrouwen met topfuncties zijn, kan verklaard worden door een voorkeur voor plezierig werk boven een machtspositie.

M. Klerk, Wageningen Universiteit

Soms komt men juist verder door zijn kop in het zand te steken

Paul G.J. Sistermans, TU Delft

Iedereen die alcohol waardeert accepteert het feit dat dingen eerst slecht moeten worden voor ze beter worden.

D. Haitsma, Erasmus Universiteit Rotterdam

Regeren `in de geest van Pim' kan esoterisch Fortuynisme genoemd worden.

P. Rump, Universiteit Maastricht

De promotieduur kan met enkele weken tot enkele maanden verkort worden indien het drukklaar maken van het proefschrift en het drukken gestandaardiseerd zouden worden.

Annelise de Jong, TU Delft

De dagen dat wij dingen doen die we niet kunnen, leren wij het meest.

P.W. Danse, Universiteit Maastricht