PvdA wijst CPB-plan zorg af

De PvdA heeft afwijzend gereageerd op het gisteren gepresenteerd voorstel van het Centraal Planbureau (CPB) om concurrentie in de zorg zo snel mogelijk in te voeren. De partij houdt vast aan haar wens op korte termijn de problemen met wachtlijsten en personeel op te lossen en de invoering van een stelsel uit te stellen.

Daarmee blijft de PvdA op afstand van de mogelijke coalitiepartner CDA. Het CDA wil direct beginnen met de omvorming van de zorg van een overheidsdienst naar een concurrerende sector. Het CPB stelt dat op korte termijn begonnen moet worden met de omvorming van het stelsel, omdat het huidige stelsel onbetaalbaar dreigt te worden. De zorgverzekeraars zouden een centrale rol moeten krijgen in het nieuwe stelsel en andere spelers in de zorg dwingen efficiënter te werken.

Kamerlid Arib (PvdA): ,,We willen op termijn natuurlijk ook een nieuw stelsel, maar we gaan eerst de acute problemen aanpakken. Een nieuw stelsel is geen doel, maar een middel om voor de lange termijn tot goede oplossingen te komen.'' Haar collega Buys (CDA) wil echter zo snel mogelijk beginnen met de invoering van concurrentie. ,,Wij onderschrijven het CPB-rapport volledig. We willen vernieuwing en modernisering, de PvdA wil alleen maar meer regels.''

De VVD onderschrijft de lijn van het CDA. Kamerlid Wilders: ,,Hoe eerder we beginnen, des te beter. We moeten de doelmatigheid snel vergroten, meer zorg voor dezelfde euro. Verzekeraars moeten met elkaar onderhandelen, ze moeten uit hun luie stoel komen. Repareren van het huidige stelsel werkt niet meer, daar los je op termijn de wachtlijsten niet mee op.''

Ook GroenLinks steunt de lijn van het CPB. ,,We moeten zo snel mogelijk beginnen met het omvormen, het huidige stelsel is vlees noch vis. De nieuwe regierol van de verzekeraars is goed, mits ze voldoende gecontroleerd worden. Het moeten ook sociale verzekeraars worden, geen verzekeraars met winstoogmerk'', zegt Kamerlid Vendrik.

Overigens is de koepel Zorgverzekeraars Nederland ingenomen met het CPB-rapport. ,,De mogelijkheden voor marktwerking in de zorg moeten zo snel mogelijk worden doorgevoerd'', aldus een ZN- woordvoerder. ,,Vervolgens kunnen we ons wel buigen over hoe de basisverzekering precies geregeld moet worden. De basisverzekering is voor ons het sluitstuk.''