PvdA-wens zaait onrust bij CDA

Het CDA heeft moeite met de PvdA-eis dat er een tweede informateur van PvdA-huize komt naast CDA-minister Donner, voordat de onderhandelingen over een gezamenlijke regeringscoalitie kunnen beginnen.

Gisteren braken CDA-leider Balkenende en PvdA-leider Bos hun verkennende gesprekken onder leiding van informateur Donner op dit punt af voor consultaties in de eigen fracties. Vanmiddag zouden zij verder praten.

Vanmorgen kwam de CDA-fractie bijeen om te beslissen of zij kan instemmen met de PvdA-wensen. Bij het ter perse gaan van deze krant was de uitslag van dat beraad nog niet bekend.

In de PvdA ziet men de benoeming van informateurs van beide partijen als teken van gelijkwaardigheid. Na de verkiezingen is de PvdA-fractie (42 zetels) bijna even groot als het CDA (44). Vanuit het CDA wordt aangevoerd dat het werken met twee informateurs vertragend kan werken.

Onder CDA'ers blijkt veel wantrouwen te leven tegen de PvdA. Balkenende probeerde deze week in verkennende gesprekken met PvdA-leider Bos vergeefs een aantal toezeggingen te krijgen, onder meer over het naleven van een strikt financieel-economisch beleid. Bos wil daarover pas praten in de onderhandelingsfase, die hij zo snel mogelijk wil beginnen. Over Irak spreken Bos en demissionair premier Balkenende wel, maar zij zeggen niet sterk met elkaar van mening te verschillen over het belang van een tweede VN-resolutie voorafgaande aan eventuele militaire actie tegen Irak.

Gisteren spraken Balkenende en Bos met name over de organisatie van de formatieonderhandelingen. Behalve de kwestie van het aantal informateurs speelt ook dat het CDA het liefste zou zien dat de PvdA naast Bos een deelnemer aan de formatie naar voren schuift die straks namens de PvdA in het kabinet komt, bijvoorbeeld als vicepremier. Het CDA is huiverig voor een eventuele `vrije rol' die Bos straks als fractievoorzitter zou kunnen spelen vanuit de Kamer. Bos weigert echter om in deze fase van de formatie-onderhandelingen al, tegen de gebruiken in, met een kandidaat voor het kabinet te komen.