Onderzoek naar rechercheurs in vuurwerkzaak

De rijksrecherche gaat een onderzoek instellen naar de handelwijze van de twee rechercheurs die kritiek hebben op het onderzoek naar de vuurwerkramp. De twee worden ervan verdacht `ongewenste contacten' met directeur R. Bakker van S.E. Fireworks en diens advocaat J. Plasman te hebben onderhouden en vertrouwelijke informatie te hebben gelekt. De rechercheurs maakten zelf deel uit van het zogeheten `Tolteam' van de politie Twente en waren voornamelijk belast met het verhoren van Bakker.

Het onderzoek van de rijksrecherche gebeurt op verzoek van de politie Twente. Door de kritiek van de rechercheurs is de professionaliteit en integriteit van het korps volgens korpschef P. Deelman in diskrediet gebracht. Tegen de rechercheurs worden vooralsnog geen disciplinaire maatregelen genomen. Deelman verklaart `trots' te zijn op het onderzoek van het Tolteam maar door de aanhoudende kritiek aanvullend onderzoek noodzakelijk te vinden. ,,Ik wil echt zekerheid. De mythe dat er strafbare feiten zijn begaan, moet de wereld uit.'' De rechercheurs stellen dat het onderzoek naar de oorzaak van de vuurwerkramp zich te veel heeft gericht op André de V. Aanwijzingen die wijzen op andere verdachten zijn volgens hen niet of onvoldoende onderzocht. Zij verdenken twee collega-rechercheurs een getuige dermate onder druk te hebben gezet dat deze een belastende verklaring voor De V. heeft afgelegd. Mede op basis van deze verklaring is De V. wegens brandstichting bij S.E. Fireworks veroordeeld tot vijftien jaar cel.