Normen en waarden

Wie zich, zoals filosoof Lievers (NRC Handelsblad, 28 januari), uitspreekt over een normen- en waardendebat, moet zorgvuldig omgaan met de feiten. Dat de overheid te laks is met het handhaven van de wet, baseert hij onder meer op een uitspraak die ik zou hebben gedaan over het niet meer onderzoeken van `gewone inbraken' door het openbaar ministerie. Wat ik daarover echter herhaaldelijk heb gemeld, is dat de politie juist altijd moet gaan kijken na een aangifte van een inbraak. Daarbij moet nadrukkelijk gezocht worden naar eventuele dadersporen. Als die er zijn, moet de inbreker absoluut worden opgespoord. Slechts wanneer elk spoor van een dader ontbreekt, stelt het OM een grote inzet van schaarse politiecapaciteit, die waarschijnlijk niet leidt tot het aanhouden van een verdachte, ter discussie. Dat heeft niets te maken met het ,,niet bij machte zijn de wet te handhaven'', maar alles met de beperkte capaciteit voor opsporing en vervolging. Die noopt tot het maken van keuzes. Dit standpunt is breed kenbaar gemaakt en was voor de heer Lievers dan ook gemakkelijk te checken.

    • J.L. de Wijkerslooth
    • Voorzitter College van Procureurs-Generaal