Moslims protesteren tegen zetel Hirsi Ali

Enkele tientallen moslims protesteerden vanmiddag in Den Haag tegen de beëdiging van A. Hirsi Ali als Tweede-Kamerlid voor de VVD. Alle honderdvijftig Kamerleden worden vandaag geïnstalleerd.

De van oorsprong Somalische Hirsi Ali haalde zich dit weekeinde de woede van veel moslims op de hals door in een interview in Trouw Mohammed ,,pervers'' en ,,een tiran'' te noemen. Zij zei: ,,Mohammed is, gemeten naar onze westerse maatstaven, een perverse man. Een tiran. Hij is tegen vrije meningsuiting. Als je niet doet wat hij zegt, loopt het verkeerd met je af. Dat doet mij denken aan al die megalomane machthebbers uit het Midden-Oosten: Bin Laden, Khomeini, Saddam.''

In een brief aan VVD-fractievoorzitter Zalm vroeg het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) de VVD om afstand te nemen van de uitspraken van Hirsi Ali. Volgens het CMO draagt Hirsi Ali met haar uitspraken over Mohammed bij tot ,,verdergaande polarisatie en frustreert zij de dialoog, zowel binnen de moslimgemeenschap als tussen diverse bevolkingsgroepen''. ,,Wij geven u ter overweging om mevrouw Hirsi Ali terug te trekken als toekomstig Kamerlid.'' De VVD liet daarop weten als politieke partij buiten de geloofsopvattingen van Hirsi Ali te willen blijven.