Meer dan ooit `een vriend van Ayaan' 2

Mij stoort het buitengewoon dat de VVD niet onmiddellijk als één hecht blok achter mevrouw Hirsi Ali is gaan staan om de moslimgemeenschap in Nederland duidelijk te maken dat hier een grondrecht, de vrijheid van meningsuiting, in het geding is.

Ter adstructie: in het Oude Testament komt de (wordings-)geschiedenis van het joodse volk aan de orde. Dat joodse volk wordt ook wel het Heilige Volk genoemd, hetgeen geenszins wil zeggen dat wij pretenderen een volk van heiligen te zijn. Integendeel: we hebben, zelfs al in het Oude Testament, van alles in huis: plegers van overspel, moordenaars, prostituees, enz., waar in latere tijden nog pooiers, drugsgebruikers, beursfraudeurs enz. bijkwamen. We zijn daar niet trots op, gaan er ook niet gebukt onder, omdat we de mensheid immers ook grote filosofen, profeten, moralisten, wetenschappers en Nobelprijswinnaars geleverd hebben.

Vraag aan Diab Aboe en andere moslimleiders: hoe komt het nou toch dat nog nooit iemand van ons naar de rechter is gestapt als een van onze tegenstanders een figuur uit het Oude Testament in woord of geschrift onheus bejegende, beledigde? Nederland, let op uw

saeck! Nog even, en u zit in een niet meer te stuiten lawine.

    • M.S.R. Nihom