Kwestie Irak

De kwestie Irak laat maar weer eens op treffende wijze zien dat het begrip `internationale gemeenschap', in een rechtsorde die géén centrale afdwingingsmechanismen kent, een gevaarlijk referentiekader voor naïvelingen is. Enerzijds wekt het verwachtingen van solidariteit en toewijding bij degenen die uiteindelijk aan het lot zijn overgelaten.

Anderzijds geeft het begrip, door de gedeelde verantwoordelijkheid die het impliceert, aan moreel zwakke leiders het excuus om zonder gezichtsverlies de kastanjes door anderen uit het vuur te laten halen.

    • Gerard Kreijen
    • Docent Volkenrecht